Kąt alfa jest ostry i sin alfa=1/3. Wartość wyrażenia 1+tg alfa*cos alfa jest równa

Kąt \(α\) jest ostry i \(sinα=\frac{1}{3}\). Wartość wyrażenia \(1+tgα\cdot cosα\) jest równa:

\(\frac{4}{3}\)
\(\frac{11}{9}\)
\(\frac{17}{9}\)
\(\frac{11}{3}\)
Rozwiązanie:

Wiedzą, że \(tgα=\frac{sinα}{cosα}\) możemy uprościć całe wyrażenie w następujący sposób:
$$\require{cancel}
1+tgα\cdot cosα=1+\frac{sinα}{\cancel{cosα}}\cdot\cancel{cosα}= \\
=1+sinα=1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$$

Odpowiedź:

A. \(\frac{4}{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments