Dany jest trójwyrazowy ciąg geometryczny (24, 6, a-1). Stąd wynika, że

Dany jest trójwyrazowy ciąg geometryczny \((24,\;6,\;a-1)\). Stąd wynika, że:

\(a=\frac{5}{2}\)
\(a=\frac{2}{5}\)
\(a=\frac{3}{2}\)
\(a=\frac{2}{3}\)
Rozwiązanie:

Zgodnie z własnościami ciągu geometrycznego między trzema kolejnymi wyrazami ciągu zachodzi następująca równość:
$${a_{2}}^2=a_{1}\cdot a_{3} \\
6^2=24\cdot(a-1) \\
36=24a-24 \\
60=24a \\
a=\frac{60}{24}=\frac{5}{2}$$

Odpowiedź:

A. \(a=\frac{5}{2}\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
kk

Wyszło mi dwie piąte jaki błąd mogłam popełnić