Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2?

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej \(2\)?

\(1\)
\(2\)
\(3\)
\(4\)
Rozwiązanie:

Aby suma cyfr liczby czterocyfrowej była równa dwa, to ta liczba:
a) musi się składać z cyfr \(0,0,1,1\)
albo
b) musi się składać z cyfr \(0,0,0,2\)

W pierwszym wariancie możemy ułożyć trzy różne liczby: \(1100\), \(1010\), \(1001\). To wszystkie możliwości, bo nie istnieje taka liczba jak np. \(0110\).
W drugim wariancie możemy ułożyć tylko jedną taką liczbę: \(2000\).

To oznacza, że są tylko cztery takie liczby czterocyfrowe.

Odpowiedź:

D. \(4\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments