Dane są równania czterech prostych. Prostopadłe są proste

Dane są równania czterech prostych:
$$k:\;y=\frac{1}{2}x+5 \\
l:\;y=2x+5 \\
m:\;y=-2x+3 \\
n:\;y=2x+5$$
Prostopadłe są proste:

\(l\) i \(n\)
\(l\) i \(m\)
\(k\) i \(n\)
\(k\) i \(m\)
Rozwiązanie:

Aby dwie proste były względem siebie prostopadłe to iloczyn ich współczynników kierunkowych \(a\) musi być równy \(-1\). Jest tylko jedna para, która spełnia taką własność i są to proste \(k\) oraz \(m\).
$$\frac{1}{2}\cdot(-2)=-1$$

Odpowiedź:

D. \(k\) i \(m\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments