Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku w punkcie O i promieniu r=8

Odcinek \(AB\) jest średnicą okręgu o środku w punkcie \(O\) i promieniu \(r=8\) (zobacz rysunek). Cięciwa \(AC\) ma długość \(8\sqrt{3}\).

matura z matematykiMiara kąta \(BAC\) jest równa:

Rozwiązanie

Jeżeli odcinek \(AB\) jest średnicą okręgu, to wierzchołki \(ABC\) tworzą trójkąt prostokątny (kąt prosty jest przy wierzchołku \(C\)).

Odcinek \(AC\) jest dłuższą przyprostokątną tego trójkąta i ma on długość \(|AC|=8\sqrt{3}\). W prosty sposób możemy poznać też długość przeciwprostokątnej - skoro jest to średnica okręgu o promieniu \(r=8\), to \(|AB|=2\cdot8=16\). Podane długości (i tak naprawdę proponowane odpowiedzi) powinny nam już zasugerować, że to będzie trójkąt o kątach \(30°, 60°, 90°\), w którym mamy boki o długości \(8\), \(8\sqrt{3}\) oraz \(16\). W takiej sytuacji kąt \(BAC\) ma na pewno miarę \(30°\), gdyż jest to kąt ostry leżący przy dłuższej przyprostokątnej.

Gdybyśmy jednak tego nie dostrzegli, to miarę kąta \(BAC\) moglibyśmy poznać chociażby korzystając z funkcji trygonometrycznych. Z pomocą przyjdzie nam cosinus, dzięki któremu możemy zapisać, że:
$$cos\alpha=\frac{8\sqrt{3}}{16} \\
cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Z tablic trygonometrycznych odczytujemy teraz, że cosinus przyjmuje wartość \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) dla kąta o mierze \(30°\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments