Dana jest nierówność 2-x/2≥x/3-3

Dana jest nierówność

$$2-\frac{x}{2}\ge\frac{x}{3}-3$$Największą liczbą całkowitą, która spełnia tę nierówność, jest:

Rozwiązanie

Chcąc rozwiązać tę nierówność, najlepiej jest zacząć od pozbycia się ułamków. W tym celu dobrze byłoby wymnożyć obydwie strony równania przez \(6\):
$$2-\frac{x}{2}\ge\frac{x}{3}-3 \quad\bigg/\cdot6 \\
12-3x\ge2x-18 \\
-5x\ge-30 \quad\bigg/:-5 \\
x\le6$$

Zwróć uwagę, że, że dzieląc (lub mnożąc) obydwie strony nierówności przez liczbę ujemną, trzeba zmienić znak nierówności na przeciwny. Otrzymany wynik oznacza, że największą liczbą spełniającą tę nierówność będzie \(6\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments