Czworokąty

Czworokąt to figura, która ma cztery boki i cztery kąty wewnętrzne (stąd jej nazwa).

Kąty w czworokącie:
Suma kątów w każdym czworokącie wynosi 360 stopni.

Wysokość czworokąta:
Wysokością czworokąta nazywamy taki odcinek, który wychodzi z jednego wierzchołka i opada na przeciwległy bok (bądź jego przedłużenie) pod kątem prostym.
Z każdego wierzchołka można wyprowadzić tylko jedną wysokość, z tego też względu każdy czworokąt posiada cztery wysokości.

Obwód czworokąta:
Obwód = suma długości wszystkich boków, z tego też względu:

Obw = a + b + c + d

Podział czworokątów:
Istnieje kilka bardzo charakterystycznych czworokątów, które zostały omówione w oddzielnych działach:

Dodaj komentarz