Ciąg bn określony jest wzorem bn=(-1)^2n+3*(n+1). Suma dwóch pierwszych wyrazów tego ciągu jest równa

Ciąg \((b_{n})\) określony jest wzorem \(b_{n}=(-1)^{2n+3}\cdot(n+1)\). Suma dwóch pierwszych wyrazów tego ciągu jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie wartości pierwszego wyrazu.
Podstawiając \(n=1\) otrzymamy:
$$b_{1}=(-1)^{2\cdot1+3}\cdot(1+1) \\
b_{1}=(-1)^{5}\cdot2 \\
b_{1}=-1\cdot2 \\
b_{1}=-2$$

Krok 2. Obliczenie wartości drugiego wyrazu.
$$b_{2}=(-1)^{2\cdot2+3}\cdot(2+1) \\
b_{2}=(-1)^{7}\cdot3 \\
b_{2}=(-1)\cdot3 \\
b_{2}=-3$$

Krok 3. Obliczenie sumy dwóch pierwszych wyrazów:
$$b_{1}+b_{2}=-2+(-3)=-5$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments