Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa

Dany jest stożek o wysokości \(4\) i średnicy podstawy \(12\). Objętość tego stożka jest równa:

\(576π\)
\(192π\)
\(144π\)
\(48π\)
Rozwiązanie:

Do wzoru na objętość stożka potrzebujemy znać długość promienia podstawy. W treści zadania mamy podaną średnicę, zatem:
$$r=12:2=6$$

Teraz możemy podstawić wszystkie dane z treści zadania (\(r=6\), \(H=4\)) i obliczyć poszukiwaną objętość:
$$V=\frac{1}{3}πr^2 H \\
V=\frac{1}{3}π\cdot6^2\cdot4 \\
V=\frac{1}{3}π\cdot36\cdot4 \\
V=\frac{1}{3}π\cdot144 \\
V=48π$$

Odpowiedź:

D. \(48π\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
piotrek

A gdybyśmy nie znali wysokości albo średnicy. To jak wyliczyć jedno albo drugie