Dla liczb a=2√2 i b=√2-√2 wyrażenie a/b^2 jest równe

Dla liczb \(a=2\sqrt{2}\) i \(b=\sqrt{2-\sqrt{2}}\) wyrażenie \(\frac{a}{b^2}\) jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Podstawienie liczb do wyrażenia.
Podstawiając wskazane liczby do naszego wyrażenia otrzymamy:
$$\frac{2\sqrt{2}}{(\sqrt{2-\sqrt{2}})^2} \\
\frac{2\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$$

Krok 2. Usunięcie niewymierności z mianownika.
Teraz musimy usunąć niewymierność, która pojawiła się w mianowniku. Wymnożenie licznika i mianownika przez \(\sqrt{2}\) nic nam nie da. Aby usunąć niewymierność musimy pomnożyć licznik i mianownik przez \(2+\sqrt{2}\), dzięki czemu w mianowniku skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia \((a-b)(a+b)=a^2-b^2\). Całość będzie wyglądać następująco:
$$\frac{2\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}\cdot(2+\sqrt{2})}{(2-\sqrt{2})\cdot(2+\sqrt{2})}= \\
=\frac{4\sqrt{2}+4}{4-2}=\frac{4\sqrt{2}+4}{2}=2\sqrt{2}+2=2(\sqrt{2}+1)$$

Odpowiedź

C

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Unknown

Dlaczego w mianowniku b kwadrat nie stosujemy wzoru skróconego mnożenia ?