Ciąg an jest określony wzorem an=√2n+4 dla n≥1. Wówczas

Ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=\sqrt{2n+4}\) dla \(n\ge1\). Wówczas:

\(a_{8}=2\sqrt{5}\)
\(a_{8}=8\)
\(a_{8}=5\sqrt{2}\)
\(a_{8}=\sqrt{12}\)
Rozwiązanie:

Aby poznać wartość ósmego wyrazu (a to właśnie jej poszukujemy patrząc na odpowiedzi) to wystarczy, że podstawimy do wzoru ciągu \(n=8\). Otrzymamy wtedy:
$$a_{8}=\sqrt{2\cdot8+4} \\
a_{8}=\sqrt{16+4} \\
a_{8}=\sqrt{20} \\
a_{8}=\sqrt{4\cdot5} \\
a_{8}=2\sqrt{5}$$

Odpowiedź:

A. \(a_{8}=2\sqrt{5}\)

Dodaj komentarz