Ciąg an jest określony wzorem an=√2n+4 dla n≥1. Wówczas

Ciąg \((a_{n})\) jest określony wzorem \(a_{n}=\sqrt{2n+4}\) dla \(n\ge1\). Wówczas:

\(a_{8}=2\sqrt{5}\)
\(a_{8}=8\)
\(a_{8}=5\sqrt{2}\)
\(a_{8}=\sqrt{12}\)
Rozwiązanie:

Aby poznać wartość ósmego wyrazu (a patrząc na odpowiedzi wiemy, że właśnie tej wartości poszukujemy) musimy podstawić do wzoru ciągu \(n=8\). Otrzymamy wtedy:
$$a_{8}=\sqrt{2\cdot8+4} \\
a_{8}=\sqrt{16+4} \\
a_{8}=\sqrt{20} \\
a_{8}=\sqrt{4\cdot5} \\
a_{8}=2\sqrt{5}$$

Odpowiedź:

A. \(a_{8}=2\sqrt{5}\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Justyna

Poloniści mogą dać dobrą radę ☺ Ósmego – on. *właśnie jego poszukujemy (zamiast „właśnie jej poszukujemy”)
Nie ma się co zrażać każdemu zdarza się popełnić błąd.
PS. bardzo dobre wytłumaczenie zadania. Pozdrawiam