Funkcje trygonometryczne – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Definicja sinusa, cosinusa oraz tangensa
  • Wartości przyjmowane przez poszczególne funkcje trygonometryczne
  • Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych
  • Obliczanie długości boków trójkąta z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych
  • Funkcje trygonometryczne w układzie współrzędnych


Zbiór zadań do tej części kursu:

Funkcje trygonometryczne – zadania maturalne

Dodaj komentarz