W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji

W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykres funkcji.

egzamin ósmoklasistyKtóre z poniższych zdań jest fałszywe?

Rozwiązanie

Sprawdźmy poprawność każdej z informacji:
Odp. A. Dla argumentu \(2\) wartość funkcji jest równa \(3\).
Komentarz: To zdanie jest prawdziwe, faktycznie dla argumentu \(x=2\) funkcja przyjmuje wartość równą \(y=3\).

Odp. B. Funkcja przyjmuje wartość \(0\) dla argumentu \(1\).
Komentarz: To zdanie jest fałszywe. Funkcja przyjmuje wartość równą \(y=0\) (czyli przecina się z osią iksów) dla argumentu \(x=-1\).

Odp. C. Wartość funkcji jest równa \(-2\) dla argumentu \(-3\).
Komentarz: To prawda, dla argumentu \(x=-3\) funkcja przyjmuje wartość równą \(y=-2\).

Odp. D. Dla argumentów większych od \(-1\) wartości funkcji są dodatnie.
Komentarz: To prawda, argumenty większe od \(-1\) mają zawsze wartości dodatnie.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments