Cenę pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o 30%

Cenę pewnego towaru podwyższono o \(20\%\), a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o \(30\%\). Takie dwie podwyżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną podwyżką:

o \(50\%\)
o \(56\%\)
o \(60\%\)
o \(66\%\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie ceny towaru po pierwszej podwyżce.

Jeżeli za \(x\) przyjmiemy początkową cenę towaru, to po podwyżce o \(20\%\) otrzymamy nową cenę równą \(120\%\cdot x=1,2x\).

Krok 2. Obliczenie ceny towaru po drugiej podwyżce.

Cena towaru ponownie ulega podwyżce, ale tym razem punktem wyjściowym jest już nasze \(1,2x\). Nowa cena jest więc równa: $$130\%\cdot1,2x=1,3\cdot1,2x=1,56x$$

Krok 3. Obliczenie całkowitego wzrostu cen.

Cena towaru wzrosła o \((1,56x-x)\cdot100\%=56\%\), więc chcąc zastąpić te dwie podwyżki jedną równoważną należy podwyższyć cenę towaru o \(56\%\).

Odpowiedź:

B. o \(56\%\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kornxxzo

1,56 jak ?