Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę

Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \(30\) jest równe:

\(\frac{1}{90}\)
\(\frac{2}{90}\)
\(\frac{3}{90}\)
\(\frac{10}{90}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie liczby wszystkich zdarzeń elementarnych.

Musimy ustalić ile jest liczb dwucyfrowych. Będzie ich dokładnie \(99-9=90\). To oznacza, że wszystkich zdarzeń elementarnych mamy:
$$|Ω|=90$$

Krok 2. Obliczenie liczby zdarzeń sprzyjających.

Zdarzeniem sprzyjającym są liczby podzielne przez \(30\). Takimi liczbami będą:
$$30,60,90$$

Skoro są trzy takie liczby, to: \(|A|=3\).

Krok 3. Obliczenie prawdopodobieństwa.

$$P(A)=\frac{|A|}{|Ω|}=\frac{3}{90}$$

Odpowiedź:

C. \(\frac{3}{90}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments