Piechur porusza się z prędkością 4km/h. Każdy jego krok ma długość 0,8m. Ile kroków wykona piechur w czasie 12 minut?

Piechur porusza się z prędkością \(4\frac{km}{h}\). Każdy jego krok ma długość \(0,8m\). Ile kroków wykona piechur w czasie \(12\) minut?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości pokonanego dystansu.
\(12\) minut to \(\frac{1}{5}\) godziny. Skoro piechur porusza się z prędkością \(4\frac{km}{h}\) i ma iść \(12\) minut, to w tym czasie pokona on dystans:
$$\frac{1}{5}h\cdot4\frac{km}{h}=\frac{4}{5}km$$

Krok 2. Obliczenie ilości wykonanych kroków.
Piechur pokona trasę \(\frac{4}{5}km\) czyli \(800m\). Skoro jego jeden krok ma długość \(0,8m\), to tych kroków wykona:
$$800m:0,8m=1000$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments