Dany jest romb ABCD. Obwód tego rombu jest równy 52 cm, a przekątna AC ma długość 24 cm

Dany jest romb \(ABCD\). Obwód tego rombu jest równy \(52 cm\), a przekątna \(AC\) ma długość \(24 cm\) (zobacz rysunek poniżej).

egzamin ósmoklasistyOblicz długość przekątnej \(BD\) rombu \(ABCD\). Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości boku rombu.
Skoro obwód rombu jest równy \(52cm\), a każdy bok rombu ma jednakową długość, to:
$$a=52cm:4 \\
a=13cm$$

Krok 2. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Przekątne rombu przecinają się w połowie swojej długości. To oznacza, że sytuacja z treści zadania będzie wyglądać następująco:
egzamin ósmoklasisty

Powstał nam trójkąt prostokątny, z którego teraz musimy wyznaczyć długość połowy przekątnej \(BD\).

Krok 3. Obliczenie długości połowy przekątnej \(BD\) (czyli \(x\)).
Korzystając z zaznaczonego trójkąta prostokątnego obliczmy najpierw długość boku \(x\), który jest połową przekątnej \(BD\). Z twierdzenia Pitagorasa wynika, że:
$$12^2+x^2=13^2 \\
144+x^2=169 \\
x^2=25 \\
x=5 \quad\lor\quad x=-5$$

Ujemny wynik oczywiście odrzucamy, bo długość boku musi być dodatnia. Zostaje nam więc \(x=5\).

Krok 4. Obliczenie długości przekątnej \(BD\).
Przekątna \(BD\) będzie dwa razy dłuższa od wyznaczonego odcinka \(x\), zatem:
$$|BD|=2\cdot5 \\
|BD|=10$$

Odpowiedź

\(10cm\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
uWU

Dzięki

!W_A_X!

bardzo mi pomogło w sprawdzaniu zadania :)