Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek: 11≤2x-7≤15

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb \(x\) spełniających warunek: \(11\le2x-7\le15\).

Rozwiązanie

Aby się nie zgubić w obliczeniach, to najlepiej jest tego typu nierówności rozbić na dwie części:
$$11\le2x-7\le15 \\
11\le2x-7 \quad\land\quad 2x-7\le15 \\
18\le2x \quad\land\quad 2x\le22 \\
9\le x \quad\land\quad x\le11 \\
x\ge9 \quad\land\quad x\le11$$

Szukamy zatem rysunku na którym zaznaczono zbiór liczb większych lub równych \(9\) i mniejszych lub równych \(11\). Taka sytuacja jest przedstawiona na ostatnim rysunku.

Odpowiedź

D

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Jajeffg

Dlaczego raz wykres jest w przedziałach-nieskonczonosc a inne są zamknięte lub otwarte