Wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej, której zbiorem wartości jest <-2,+∞)

Wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej, której zbiorem wartości jest \(\langle-2,+\infty)\).

wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej
wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej
wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej
wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej
Rozwiązanie:

Zbiór wartości funkcji odczytujemy z osi \(y\). Sprawdźmy więc po kolei jaki zbiór wartości ma każda z narysowanych funkcji:
Funkcja A. \(\langle2;+\infty)\)
Funkcja B. \(\langle-2;+\infty)\)
Funkcja C. \(\langle-2;-\infty)\)
Funkcja D. \(\langle2;-\infty)\)

Poszukiwany przez nas zbiór wartości \(\langle-2;+\infty)\) znalazł się na drugim rysunku.

Odpowiedź:
wskaż fragment wykresu funkcji kwadratowej
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments