Dany jest okrąg o środku S=(-6,-8) i promieniu 2014. Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi Oy

Dany jest okrąg o środku \(S=(-6,-8)\) i promieniu \(2014\). Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi \(Oy\) jest okrąg o środku w punkcie \(S_{1}\). Odległość między punktami \(S\) i \(S_{1}\) jest równa:

\(12\)
\(16\)
\(2014\)
\(4028\)
Rozwiązanie:

Spróbujmy narysować sobie szkic tej sytuacji, całość będzie wyglądać następująco:

dany jest okrąg o środku S=(-6,-8) i promieniu 2014

Z rysunku widać, że kompletnie nie interesuje nas promień okręgu, dlatego zupełnie nie ma co się przejmować tak dużymi liczbami. My musimy skupić się tylko na środkach okręgów. Odległość między środkami okręgów jest równa \(6+6=12\) jednostek.

Odpowiedź:

A. \(12\)

4
Dodaj komentarz

Ja

Dlaczego jak jest w poleceniu: Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi Oy to tak naprawdę patrzymy na oś X coś źle rozumiem ewidentnie proszę o pomoc