Wartość wyrażenia sin120°-cos30° jest równa

Wartość wyrażenia \(sin120°-cos30°\) jest równa:

\(sin90°\)
\(sin150°\)
\(sin0°\)
\(sin60°\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości \(sin120°\).

W tablicach trygonometrycznych mamy kąty tylko i wyłącznie do \(90°\). Aby wyznaczyć wartość kąta rozwartego musimy posłużyć się wzorami redukcyjnymi. Wynika z nich, że:
$$sin(90°+α)=cosα$$

Jeśli podstawimy \(α=30°\), to otrzymamy:
$$sin(90°+30°)=cos30° \\
sin120°=cos30°$$

Krok 2. Obliczenie wartości całego wyrażenia.

Nasze wyrażenie jest więc równe:
$$sin120°-cos30°=cos30°-cos30°=0=sin0°$$

Odpowiedź:

C. \(sin0°\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments