Która z poniższych nierówności jest prawdziwa?

Która z poniższych nierówności jest prawdziwa?

Rozwiązanie

Pierwsza nierówność jest nieprawdziwa - kiedy dwa ułamki mają jednakowy mianownik (a tak jest w tym przypadku) to większy jest ten, który ma większy licznik.
Druga nierówność jest nieprawdziwa, ponieważ \(\frac{5}{4}+\frac{5}{2}=\frac{5}{4}+\frac{10}{4}=\frac{15}{4}=3\frac{3}{4}\)
Trzecia nierówność jest nieprawdziwa, ponieważ \(\frac{13}{17}\cdot3=\frac{39}{17}\)
Czwarta nierówność jest prawdziwa - kiedy dwa ułamki mają jednakowy licznik (a tak jest w tym przypadku) to większy jest ten, który ma mniejszy mianownik.

Odpowiedź

D

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Jachu

Skąd wzięło się 10/4 w kroku 2?

Lux torpeda

Wow dziękuję bardzo pomogło mi to