Rozwiązaniem równania 3(2-3x)=x-4 jest

Rozwiązaniem równania \(3(2-3x)=x-4\) jest:

\(x=1\)
\(x=2\)
\(x=3\)
\(x=4\)
Rozwiązanie:

$$3(2-3x)=x-4 \\
6-9x=x-4 \\
-10x=-10 \\
x=1$$

Odpowiedź:

A. \(x=1\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Grzegorz

Super, nareszcie rozwiązałem dobrze jakieś zadanie