Iloraz √12/√75*√3 jest równy

Iloraz \(\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75}\cdot\sqrt{3}}\) jest równy:

Rozwiązanie

$$\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{75}\cdot\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{4\cdot3}}{\sqrt{225}}=\frac{2\sqrt{3}}{15}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments