Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość 2,1km

Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość \(2,1km\). Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy \(1\) godzinę i \(4\) minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o \(1km/h\) mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.

Rozwiązanie:
Krok 1. Wypisanie danych i relacji z treści zadania.

\(t\) – czas wchodzenia na wzgórze
\(1\) godzina i \(4\) minuty, czyli \(1\frac{4}{60}=\frac{16}{15}\) godziny – czas wchodzenia i schodzenia ze wzgórza
\(\frac{16}{15}-t\) – czas schodzenia ze wzgórza
\(v\) – prędkość wchodzenia na wzgórze
\(v+1\) – prędkość schodzenia ze wzgórza
\(s=2,1\) – długość drogi w kilometrach (w jednym kierunku)

Krok 2. Utworzenie i rozwiązanie układu równań.

Skorzystamy teraz ze wzoru na drogę \(s=vt\) i zapiszemy relację dotyczącą prędkości wchodzenia i schodzenia w formie układu równań:
\begin{cases}
vt=2,1 \\
(v+1)(\frac{16}{15}-t)=2,1
\end{cases}\begin{cases}
t=\frac{2,1}{v} \\
\frac{16}{15}v-vt+\frac{16}{15}-t=2,1
\end{cases}

Teraz skorzystamy z metody podstawiania i podstawimy \(t=\frac{2,1}{v}\) do drugiego równania. Warto też będzie wymnożyć sobie wszystkie strony powstałego równania np. przez \(30\), tak aby pozbyć się wszystkich ułamków, zatem:
$$\frac{16}{15}v-v\cdot\frac{2,1}{v}+\frac{16}{15}-\frac{2,1}{v}=2,1 \quad\bigg/\cdot 30 \\
32v-63+32-\frac{63}{v}=63 \quad\bigg/\cdot v \\
32v^2-63v+32v-63=63v \\
32v^2-94v-63=0$$

Krok 3. Rozwiązanie powstałego równania kwadratowego.

Współczynniki: \(a=32,\;b=-94,\;c=-63\)
$$Δ=b^2-4ac=(-94)^2-4\cdot32\cdot(-63)=8836-(-8064)=16900 \\
\sqrt{Δ}=\sqrt{16900}=130$$

$$v_{1}=\frac{-b-\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-94)-130}{2\cdot32}=\frac{94-130}{64}=\frac{-36}{64}=-\frac{9}{16} \\
v_{2}=\frac{-b+\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-94)+130}{2\cdot32}=\frac{94+130}{64}=\frac{224}{64}=3,5$$

Wartość ujemną oczywiście odrzucamy, bo prędkość nie może być ujemna. Zatem \(v=3,5\frac{km}{h}\) i to jest nasza końcowa odpowiedź.

Odpowiedź:

Prędkość wchodzenia na wzgórze jest równa \(v=3,5\frac{km}{h}\).

8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
juul

ale to jest źle xd, na logikę, jeżeli ktoś szedł z prędkością 3,5km/h 1 kilometr i 50m (czyli polowe trasy) to przejdzie odcinek w jakoś 20 min xd wiec jak będzie iść szybciej to przejdzie go w 15 a nie godzinę 4 min łącznie

tiye

Dlaczego tam jest x30 a nie x15? W sensie nie rozumiem tego trochę

dabal

Czy to zadanie pojawi się na maturze 2023? (Stara Formuła)

Subteron

A dlaczego nie wychodzi gdy zapiszę, że prędkość wchodzenia to (v-1) a schodzenia to v zamiast wchodzenia v a schodzenia (v+1)?