Rozwiąż równanie (x^3+8)(x^2-9)=0

Rozwiąż równanie \((x^3+8)(x^2-9)=0\).

Rozwiązanie

To równanie możemy potraktować tak samo, jak standardowe równanie w postaci iloczynowej, czyli możemy przyrównać wartości w nawiasach do zera. Otrzymamy zatem:
$$x^3+8=0 \quad\lor\quad x^2-9=0 \\
x^3=-8 \quad\lor\quad x^2=9 \\
x=-2 \quad\lor\quad x=3 \quad\lor\quad x=-3$$

Zapisując to bardziej przejrzyście możemy powiedzieć, że równanie ma trzy rozwiązania: \(x=-3, x=-2, x=3\).

Odpowiedź

\(x=-3, x=-2, x=3\).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments