Rozwiązaniem równania x-5/7-x=1/3 jest liczba

Rozwiązaniem równania \(\frac{x-5}{7-x}=\frac{1}{3}\) jest liczba:

\(-11\)
\(\frac{11}{2}\)
\(\frac{2}{11}\)
\(11\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Zapisanie założeń do równania.

Z racji tego iż w matematyce nie istnieje dzielenie przez zero, to wartość w mianowniku nie może być równa zero. Stąd też:
$$7-x\neq0 \\
x\neq7$$

Krok 2. Rozwiązanie równania.

Najprościej będzie chyba tutaj zastosować tzw. „mnożenie na krzyż”:
$$(x-5)\cdot3=1\cdot(7-x) \\
3x-15=7-x \\
4x=22 \\
x=\frac{22}{4}=\frac{11}{2}$$

Otrzymane rozwiązanie nie wyklucza się z założeniami, więc \(x=\frac{11}{2}\).

Odpowiedź:

B. \(\frac{11}{2}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments