W czterocyfrowej liczbie x przestawiono cyfrę tysięcy z cyfrą dziesiątek

W czterocyfrowej liczbie \(x\) przestawiono cyfrę tysięcy z cyfrą dziesiątek i otrzymano liczbę \(y=MCMLIV\).Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zadanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Liczba \(x\) jest równa \(5914\).

Różnica liczb \(x\) i \(y\) wynosi \(3960\).

Rozwiązanie

Krok 1. Zamiana liczby rzymskiej na arabską.
Wiedząc, że \(M=1000, C=100, L=50, V=5\) oraz \(I=1\) możemy stwierdzić, że liczba MCMLIV\) to w zapisie arabskim \(1954\).

Krok 2. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Mamy liczbę \(y=1954\). Przestawiając cyfrę tysięcy (czyli jedynkę) z cyfrą dziesiątek (czyli piątką) otrzymamy liczbę \(x=5914\). Zdanie jest więc prawdą.

Krok 3. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Skoro \(x=5914\) oraz \(y=1954\), to różnica liczb \(x\) i \(y\) wynosi:
$$x-y=5914-1954 \\
x-y=3960$$

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments