Ciąg geometryczny – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Własności ciągu geometrycznego
  • Iloraz ciągu geometrycznego
  • Wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego
  • Obliczanie wartości poszczególnych wyrazów lub różnicy ciągu geometrycznego
  • Obliczanie sumy n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
  • Wyznaczanie wzoru ciągu geometrycznego
  • Zależności między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego


Zbiór zadań do tej części kursu:

Ciąg geometryczny – zadania maturalne

Dodaj komentarz