Prosta o równaniu y=mx+6 przechodzi przez punkt A=(2,-4), gdy

Prosta o równaniu \(y=mx+6\) przechodzi przez punkt \(A=(2,-4)\), gdy:

Rozwiązanie

Aby sprawdzić jaki parametr \(m\) ma nasza prosta wystarczy podstawić do jej równania współrzędne punktu \(A\), czyli podstawić \(x=2\) oraz \(y=-4\).
$$y=mx+6 \\
-4=m\cdot2+6 \\
-10=2m \\
m=-5$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments