Poniżej przedstawiono wykres funkcji f. Wykres funkcji g określonej wzorem g(x)=f(x)+2

Poniżej przedstawiono wykres funkcji \(f\).

matura z matematyki

Wykres funkcji \(g\) określonej wzorem \(g(x)=f(x)+2\) jest przedstawiony na rysunku:

poniżej przedstawiono wykres funkcji f
poniżej przedstawiono wykres funkcji f
poniżej przedstawiono wykres funkcji f
poniżej przedstawiono wykres funkcji f
Rozwiązanie:

Aby otrzymać wykres funkcji \(g(x)\) musimy zgodnie z zapisem równości \(g(x)=f(x)+2\) przesunąć wykres \(f(x)\) o dwie jednostki do góry. To oznacza, że prawidłowego przesunięcia dokonano w odpowiedzi \(B\).

Odpowiedź:
poniżej przedstawiono wykres funkcji f
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments