Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5x3x4 jest równe

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach \(5\times3\times4\) jest równe:

\(94\)
\(60\)
\(47\)
\(20\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Sporządzenie rysunku poglądowego.

pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach

Krok 2. Obliczenie pola powierzchni całkowitej.

Widzimy, że na pole powierzchni całkowitej będą się składać dwie ściany o wymiarach \(3\times4\), dwie o wymiarach \(3\times5\) oraz dwie o wymiarach \(4\times5\).
$$P_{c}=2\cdot3\cdot4+2\cdot3\cdot5+2\cdot4\cdot5 \\
P_{c}=24+30+40 \\
P_{c}=94$$

Odpowiedź:

A. \(94\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments