Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku 4. Objętość tego stożka jest równa

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku \(4\). Objętość tego stożka jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Nasz stożek mający w przekroju trójkąt równoboczny będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób:

matura z matematyki

Krok 2. Obliczenie wysokości trójkąta równobocznego.
Wysokość trójkąta możemy obliczyć albo z Twierdzenia Pitagorasa, albo po prostu ze wzoru:
$$H=\frac{a\sqrt{3}}{2} \\
H=\frac{4\sqrt{3}}{2} \\
H=2\sqrt{3}$$

Krok 2. Obliczenie objętości stożka.
Z rysunku możemy odczytać, że \(r=2\), wiemy też że \(H=2\sqrt{3}\), zatem objętość stożka będzie równa:
$$V=\frac{1}{3}πr^2\cdot H \\
V=\frac{1}{3}π\cdot2^2\cdot2\sqrt{3} \\
V=\frac{1}{3}π\cdot4\cdot2\sqrt{3} \\
V=\frac{1}{3}π\cdot8\sqrt{3} \\
V=\frac{8π\sqrt{3}}{3}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments