Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej y=-3(x-7)(x+2) są

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej \(y=-3(x-7)(x+2)\) są:

\(x=7,\;x=-2\)
\(x=-7,\;x=-2\)
\(x=7,\;x=2\)
\(x=-7,\;x=2\)
Rozwiązanie:

Mamy podaną funkcję kwadratową w postaci iloczynowej. Aby obliczyć jej miejsca zerowe wystarczy przyrównać wzór tej funkcji do zera. Pamiętaj, że iloczyn będzie równy zero tylko i wyłącznie wtedy, gdy jeden z czynników (czyli jeden z nawiasów) będzie równy zero. Stąd też:
$$-3(x-7)(x+2)=0 \\
x-7=0 \quad\lor\quad x+2=0 \\
x=7 \quad\lor\quad x=-2$$

Odpowiedź:

A. \(x=7,\;x=-2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments