Liczbami spełniającymi równanie |2x+3|=5 są

Liczbami spełniającymi równanie \(|2x+3|=5\) są:

\(1\) i \(-4\)
\(1\) i \(2\)
\(-1\) i \(4\)
\(-2\) i \(2\)
Rozwiązanie:

$$|2x+3|=5 \\
2x+3=5 \quad\lor\quad 2x+3=-5 \\
2x=2 \quad\lor\quad 2x=-8 \\
x=1 \quad\lor\quad x=-4$$

Odpowiedź:

A. \(1\) i \(-4\)

Dodaj komentarz