Liczba rozwiązań rzeczywistych równania 16+x^4=0 wynosi

Liczba rozwiązań rzeczywistych równania \(16+x^4=0\) wynosi:

Rozwiązanie

$$16+x^4=0 \\
x^4=-16$$

Z racji tego iż nie istnieje jakakolwiek liczba rzeczywista, która podniesiona do potęgi parzystej daje wynik ujemny, to nasze równanie ma zero rozwiązań.

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments