Punkt A ma współrzędne (5,2012). Punkt B jest symetryczny do punktu A względem osi Ox

Punkt \(A\) ma współrzędne \((5,2012)\). Punkt \(B\) jest symetryczny do punktu \(A\) względem osi \(Ox\), a punkt \(C\) jest symetryczny do punktu \(B\) względem osi \(Oy\). Punkt \(C\) ma współrzędne:

\((-5,-2012)\)
\((-2012,-5)\)
\((-5,2012)\)
\((-2012,-5)\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Określenie współrzędnych punktu \(B\).

Punkt symetryczny względem osi \(x\) ma przeciwną wartość współrzędnej \(y\). To oznacza, że \(B=(5;-2012)\).

Krok 2. Określenie współrzędnych punktu \(C\).

Punkt symetryczny względem osi \(y\) ma przeciwną wartość współrzędnej \(x\). Skoro punkt \(C\) jest symetryczny do punktu \(B\) względem osy \(y\), to jego współrzędne będą równe \(C=(-5;-2012)\).

Odpowiedź:

A. \((-5,-2012)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments