Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych

Asia wzięła udział w zajęciach teatralnych. Zajęcia składały się z \(2\) części. Każda część trwała tyle samo minut. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią była \(10\)-minutowa przerwa. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie \(17:45\), a zakończyły o godzinie \(19:05\).Druga część zajęć rozpoczęła się o godzinie:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości trwania zajęć.
Zajęcia trwały od \(17:45\) do \(19:05\), a więc trwały one \(1\) godzinę i \(20\) minut, czyli \(80\) minut.

Krok 2. Obliczenie długości trwania jednej części.
Wiemy, że przerwa stanowiła \(10\) minut z tych \(80\). To oznacza, że obydwie części zajęć (bez przerwy) trwały łącznie \(80-10=70\) minut. Każda część trwała tyle samo minut, więc pojedyncza część trwała \(70:2=35\) minut.

Krok 3. Obliczenie, kiedy zaczęła się druga część.
Zajęcia rozpoczęły się o godzinie \(17:45\). Pierwsza część trwała \(35\) minut, więc trwała do godziny \(18:20\). Nie jest to jednak jeszcze czas rozpoczęcia drugiej części, bo mieliśmy \(10\) minut przerwy, zatem druga część rozpoczęła się o godzinie \(18:30\).

Odpowiedź

C

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Pan anonimowy

Dziękuję