Symetria w układzie współrzędnych – zadania maturalne

Symetria w układzie współrzędnych - zadania

Zadanie 1. (1pkt) Punkt \(A\) ma współrzędne \((5,2012)\). Punkt \(B\) jest symetryczny do punktu \(A\) względem osi \(Ox\), a punkt \(C\) jest symetryczny do punktu \(B\) względem osi \(Oy\). Punkt \(C\) ma współrzędne:

Zadanie 2. (1pkt) Dane są punkty \(M=(-2,1)\) i \(N=(-1,3)\). Punkt \(K\) jest środkiem odcinka \(MN\). Obrazem punktu \(K\) w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments