Liczba c=log3 2. Wtedy

Liczba \(c=\log_{3}2\). Wtedy:

\(c^3=2\)
\(3^c=2\)
\(3^2=c\)
\(c^2=3\)
Rozwiązanie:

Zgodnie z definicją logarytmu:
$$\log_{a}b=c \Longleftrightarrow a^c=b$$

Podstawiając do tej definicji wartości z naszego zadania otrzymamy, że:
$$3^c=2$$

Odpowiedź:

B. \(3^c=2\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim

dzięki za zadanka maturalne było korzystane na maturce ;D