Pan Jan wpłacił 1200zł do banku Fortuna, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 8%

Pan Jan wpłacił \(1200zł\) do banku Fortuna, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe \(8\%\) w stosunku rocznym. Ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku, a ile złotych pozostanie z nich panu Janowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek \(20\%\)?

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to zadanie musimy zrozumieć ideę lokat bankowych. Lokaty działają w ten sposób, że wpłacamy do banku określoną kwotę pieniędzy (nazwijmy ją kapitałem początkowym) na dany procent, a bank nalicza nam od tej kwoty odsetki (czyli tak jakby premię za trzymanie pieniędzy na lokacie). Sam podatek odprowadzany jest tylko i wyłącznie od tych odsetek. To bardzo ważna uwaga, bowiem najczęstszym błędem jest to, że uczniowie obliczają podatek nie od odsetek, tylko od kapitału początkowego (lub kapitału plus odsetek).

Krok 1. Obliczenie wysokości odsetek (przed opodatkowaniem).
Na samym początku musimy obliczyć ile wyniosą odsetki. Skoro wkładamy \(1200zł\) na rok, a oprocentowanie roczne jest równe \(8\%\), to odsetki wyniosą:
$$0,08\cdot1200zł=96zł$$

Krok 2. Obliczenie wysokości podatku od odsetek.
Odsetki są równe \(96zł\), podatek jest ustalony w wysokości \(20\%\), zatem kwota tego podatku będzie równa:
$$0,2\cdot96zł=19,2zł$$

Krok 3. Obliczenie wysokości odsetek (po opodatkowaniu).
Skoro otrzymalibyśmy \(96zł\) odsetek, ale musimy od tego jeszcze zapłacić \(19,2zł\) podatku, to zostanie nam:
$$96zł-19,2zł=76,8zł$$

Odpowiedź

Panu Janowi zostanie \(76,8zł\).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments