Iloczyn wszystkich rozwiązań równania 2(x-4)(x^2-1)=0 jest równy

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania \(2(x-4)(x^2-1)=0\) jest równy:

Rozwiązanie

Krok 1. Rozwiązanie równania.
Rozwiązywanie takich równań odbywa się dokładnie tak, jak robimy to przy postaci iloczynowej, czyli każdą wartość w nawiasie musimy przyrównać do zera. W związku z tym:
$$x-4=0 \quad\lor\quad x^2-1=0 \\
x=4 \quad\lor\quad x^2=1 \\
x=4 \quad\lor\quad x=1 \quad\lor\quad x=-1$$

Krok 2. Wyznaczenie iloczynu wszystkich rozwiązań równania.
Na koniec musimy jeszcze wyznaczyć iloczyn, czyli pomnożyć przez siebie wszystkie otrzymane wyniki:
$$4\cdot1\cdot(-1)=-4$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments