Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f(x)=a(x-1)(x-3). Na rysunku przedstawiono fragment paraboli

Funkcja kwadratowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=a(x-1)(x-3)\). Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt \(W=(2;1)\).

matura z matematykiOsią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji \(f\) jest prosta o równaniu:

Rozwiązanie

Oś symetrii paraboli to prosta równoległa do osi \(OY\), która przechodzi przez wierzchołek. Z tego też względu poszukiwaną osią symetrii będzie prosta o równaniu \(x=2\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments