Wykres funkcji liniowej y=2x-3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych

Wykres funkcji liniowej \(y=2x-3\) przecina oś \(Oy\) w punkcie o współrzędnych:

\((0,-3)\)
\((-3,0)\)
\((0,2)\)
\((0,3)\)
Rozwiązanie:

O miejscu przecięcia się wykresu funkcji z osią \(Oy\) decyduje współczynnik \(b\), który w naszym przypadku jest równy \(b=-3\). To oznacza, że wykres funkcji przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0;-3)\).

Odpowiedź:

A. \((0,-3)\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments