Dane są punkty M=(-2,1) i N=(-1,3). Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu

Dane są punkty \(M=(-2,1)\) i \(N=(-1,3)\). Punkt \(K\) jest środkiem odcinka \(MN\). Obrazem punktu \(K\) w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt:

\(K’=(2,-\frac{3}{2})\)
\(K’=(2,\frac{3}{2})\)
\(K’=(\frac{3}{2},2)\)
\(K’=(\frac{3}{2},-2)\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie współrzędnych punktu \(K\).

Skorzystamy tutaj z następującego wzoru, do którego musimy podstawić współrzędne punktów \(M\) oraz \(N\):
$$K=\left(\frac{x_{m}+x_{n}}{2};\frac{y_{m}+y_{n}}{2}\right) \\
K=\left(\frac{-2+(-1)}{2};\frac{1+3}{2}\right) \\
K=\left(\frac{-3}{2};\frac{4}{2}\right) \\
K=\left(-\frac{3}{2};2\right)$$

Krok 2. Wskazanie współrzędnych punktu \(K’\).

Aby wyznaczyć współrzędne punktu symetrycznego względem początku układu współrzędnych musimy zmienić znaki zarówno współrzędnej \(x\) jak i \(y\). Skoro \(K=\left(-\frac{3}{2};2\right)\), to \(K’=\left(\frac{3}{2};-2\right)\)

Odpowiedź:

D. \(K’=\left(\frac{3}{2},-2\right)\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Overthinker

Zastanawialiście się kiedyś nad tym, że punkt K, który ma być środkiem prostej, tak czysto teoretycznie na rysunku leży poza nią?

No cóż
Reply to  Overthinker

Nie wiem czy to ja jestem aż tak słaby z matmy, czy ty xD ale z ciekawości zrobiłem rysunek i punkt K leży na tej prostej…