Liczba -2 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=mx+2. Wtedy

Liczba \(-2\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=mx+2\). Wtedy:

\(m=3\)
\(m=1\)
\(m=-2\)
\(m=-4\)
Rozwiązanie:

Miejscem zerowym funkcji jest taki argument \(x\) dla którego funkcja przyjmuje wartość równą \(0\). Z treści zadania wiemy, że miejscem zerowym jest \(x=-2\), zatem prawdziwa będzie równość:
$$0=m\cdot(-2)+2 \\
0=-2m+2 \\
2m=2 \\
m=1$$

Odpowiedź:

B. \(m=1\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Wiktoria

dziękuję bardzo serdecznie!