Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c

Liczby \(a\) i \(c\) są dodatnie. Liczba \(b\) stanowi \(48\%\) liczby \(a\) oraz \(32\%\) liczby \(c\). Wynika stąd, że:

\(c=1,5a\)
\(c=1,6a\)
\(c=0,8a\)
\(c=0,16a\)
Rozwiązanie:

Z treści zadania wiemy, że:
$$b=0,48a \\
b=0,32c$$

To pozwoli nam ułożyć proste równanie i tym samym znaleźć pasującą relację między liczbami \(c\) oraz \(a\)
$$0,48a=0,32c \\
c=\frac{0,48}{0,32}a \\
c=1,5a$$

Odpowiedź:

A. \(c=1,5a\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ola

Litery w zadaniu są błędnie opisane :)