Wskaż m, dla którego funkcja liniowa f(x)=(m-1)x+6 jest rosnąca

Wskaż \(m\), dla którego funkcja liniowa \(f(x)=(m-1)x+6\) jest rosnąca:

\(m=-1\)
\(m=0\)
\(m=1\)
\(m=2\)
Rozwiązanie:

Aby funkcja określona wzorem \(y=ax+b\) była rosnąca to współczynnik \(a\) musi być większy od zera. W naszym przykładzie \(a=m-1\), zatem aby funkcja była rosnąca to:
$$m-1\gt0 \\
m\gt1$$

Spośród czterech odpowiedzi większa od jedynki jest jedynie czwarta odpowiedź, czyli \(m=2\).

Odpowiedź:

D. \(m=2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments