Wartość wyrażenia log3 3/2+log3 2/9 jest równa

Wartość wyrażenia \(\log_{3}\frac{3}{2}+\log_{3}\frac{2}{9}\) jest równa:

\(-1\)
\(-2\)
\(\log_{3}\frac{5}{11}\)
\(\log_{3}\frac{31}{18}\)
Rozwiązanie:

$$\log_{3}\frac{3}{2}+\log_{3}\frac{2}{9}=\log_{3}\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{9}=\log_{3}\frac{1}{3}=-1$$

Odpowiedź:

A. \(-1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments