Układ równań 2x-3y=5 -4x+6y=-10

Układ równań \(\begin{cases}
2x-3y=5 \\
-4x+6y=-10
\end{cases}\)

nie ma rozwiązań
ma dokładnie jedno rozwiązanie
ma dokładnie dwa rozwiązania
ma nieskończenie wiele rozwiązań
Rozwiązanie:
Krok 1. Rozwiązanie układu równań.

\begin{cases}
2x-3y=5 \\
-4x+6y=-10 \quad\bigg/:(-2)
\end{cases}\begin{cases}
2x-3y=5 \\
2x-3y=5
\end{cases}

Krok 2. Interpretacja otrzymanego wyniku.

W układzie równań uzyskaliśmy dwa identyczne równania. To oznacza, że te dwie proste pokrywają się ze sobą, a więc tworzą układ o nieskończonej liczbie rozwiązań.

Odpowiedź:

D. ma nieskończenie wiele rozwiązań

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kk

A nie można pomnożyć pierwszego równania przez 2?